• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
07 kwietnia 2018 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Bożego Miłosierdzia
  1. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną w naszej parafii. Wspieramy dzieła Caritas Wojskowego, które niesie pomoc rodzinom wojskowym oraz pracowników wojska, jak i osobom poszkodowanym podczas misji poza granicami kraju czy też podczas służby w Ojczyźnie. Dziękujemy za odzew na ofiarę jałmużny wielkopostnej, którą przeznaczymy na pomoc weteranom misji zagranicznych. Przez okres wielkiego postu do skarbon złożono 2952 zł jałmużny. Zachęcamy także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu. . W dniu dzisiejszym udziela się odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odmówi przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę «Ojcze nasz» i Wyznanie wiary, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).
  2. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 7: 7:30 oraz 18:00. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców.
<< powrót
Poprzednia wersja strony >>      Panel administracyjny >>