LISTA KATYŃSKA

Jedna z tabliczek – oznaczona różą – upamiętnia ppor. Janinę Lewandowską (córkę gen. Józefa Dowbora Muśnickiego), jedyną kobietę zamordowaną w Katyniu.

KAPLICA KATYŃSKA – MAUZOLEUM

Powstała w 2002 r. z inicjatywy Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Ministerstwem Obrony Narodowej. Upamiętnia 21 857 obywateli RP – jeńców wojennych i więźniów, zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD na mocy decyzji władz państwowych Związku Sowieckiego.

W ołtarzu Kaplicy został umieszczony wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. Wykonany na desce sosnowej z obozowej pryczy przez por. Henryka Gorzechowskiego, oficera Wojska Polskiego, więźnia obozu NKWD w Kozielsku, zamordowanego w Lesie Katyńskim.

Centralnym elementem kaplicy jest ołtarz, w który wpisany został wizerunek Madonny, podkreślony aureolą z guzików wojskowych i policyjnych płaszczy oraz mundurów z grobów w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Powyżej zawisł wykonany ze srebra i bursztynu polski orzeł i napis: VINCTIS NON VICTIS – POKONANYM NIE ZWYCIĘŻONYM, w dole zaś wizerunek krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wewnątrz marmurowego ołtarza, w srebrnej łusce, złożono szczątki oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej wydobyte z dołów śmierci.

Na dwóch ścianach Kaplicy wyryto około 15 tysięcy nazwisk oficerów WP i policjantów spoczywających na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie. W październiku 2005 roku kaplicę uzupełniono o kolejne tablice z 3435 nazwiskami obywateli RP z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej, których grobów dotąd nie odnaleziono. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia 2008 roku w kaplicy złożono czaszkę majora Ludwika Szymańskiego, oficera WP, więźnia obozu NKWD w Kozielsku.

15 sierpnia 2010 r. odsłonięto tablicę ku czci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, z 96 nazwiskami osób polskiej delegacji udającej się na Polski Cmentarz w Katyniu, na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.