KAPLICA PAMIĘCI

Kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej otrzymała nowy wystrój w 2014 r. Ze względu na przesłanie, które niesie, nazwana jest także Kaplicą Pamięci. W miejscu, gdzie dotąd znajdowały się płyty nagrobne, wybudowano ołtarz. Za nim umieszczono pionowe, kamienne słupy, przełamane w różnych miejscach i na różnych wysokościach, które symbolizują przerwaną nić życia.

Centralnym miejscem jest krzyż z figurą Chrystusa, na którym widoczne są ślady po kulach. Został on przywieziony przez polskich żołnierzy z ogarniętych wojną Bałkanów. Obok krzyża na kamiennych słupach zawieszono obraz Matki Bożej Ostrobramskiej.

Na ścianach kaplicy umieszczono epitafia przypominające zmarłych pochowanych w krypcie oraz nazwiska kapelanów poległych na frontach II wojny światowej, w czasie Powstania Warszawskiego i ofiar reżimu komunistycznego.

Na jednej z tablic wyryto nazwy państw, w których zginęli polscy żołnierze, pełniąc służbę na misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Na drugiej tablicy znalazły się najważniejsze miejsca i daty chwały oręża polskiego. Na przeciwległej ścianie umieszczono także tablice wykonane z piaskowca, na których będzie można w przyszłości upamiętniać kolejne ważne wydarzenia i zasłużone osoby.

Groby: biskupa Władysława Bandurskiego – honorowego kapelana Pierwszej Brygady Legionów Polskich, Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego, ks. płk. Jana Osińskiego – sekretarza Biskupa Polowego Wojska Polskiego, znajdują się w nowej krypcie, w podziemiach katedry, wejście z Muzeum Ordynariatu Polowego.

W dniu 26 maja 2014 r. bp Józef Guzdek poświęcił przebudowaną Kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej i kryptę.