• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
12 marca 2017 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  1. Druga niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy dzieło głoszenia Ewangelii na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Ofiarami składanymi do puszek możemy dziś wesprzeć misjonarzy i dzieła misyjne.
  2. W najbliższy poniedziałek (13 marca) przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie prowadził Kościół we współczesnym świecie. W tym dniu przypada również Uroczystość rocznicy poświęcenia Kościoła Katedralnego Ordynariatu Polowego WP. Odpustu zupełnego (pod zwykłymi warunkami) może w tym dniu dostąpić każdy wierny, który nawiedzi Katedrę Polową i odmówi pobożnie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Msze święte jak w dzień powszedni.
  3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Podczas Wielkiego Postu, pod obrazem Jezusa Miłosiernego, można złożyć swój dar, w postaci jałmużny wielkopostnej na rzecz najbardziej potrzebujących.
  4. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne do Katedry Polowej WP: • w piątki, o godz. 17.30 – Droga krzyżowa, • w niedziele, o godz. 17.15 – Gorzkie żale (z kazaniem pasyjnym). Sakrament pokuty i pojednania codziennie podczas Mszy świętych. Ponadto w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, lub w nabożeństwie gorzkich żali można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  5. W niedzielę 19 marca o godz. 19.00 odbędzie się kolejny koncert, w ramach VI Międzynarodowego Forum Organowego. Na organach zagra Paweł Opala. W programie usłyszymy m. in. utwory Mendelssohna, Schumanna i Czajkowskiego. Zapraszamy serdecznie.
  6. Solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy Błogosławieństwa Bożego i wielu łask od miłosiernego Boga oraz opieki Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.
<< powrót
Poprzednia wersja strony >>      Panel administracyjny >>