• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
Jan Paweł II w Katedrze Polowej
Podczas IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 8 czerwca1991 r., w drodze do bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ojciec Święty odwiedził Katedrę Polową Wojska Polskiego w Warszawie. Wizyta nie była przewidziana w oficjalnym programie papieskiej podróży.
Gościa powitał biskup polowy gen. Sławoj Leszek Głódź, honory oddała Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Zgromadzeni w świątyni wierni odśpiewali "Rotę", dzieci wręczyły kwiaty. Ojciec Święty wygłosił krótkie przemówienie i udzielił błogosławieństwa.
...
Pragnę w czasie krótkiego pobytu, tego nawiedzenia wyrazić wielką radość z tego, że Wojsko Polskie odzyskało swojego biskupa polowego i że ten biskup ma w Warszawie swoją katedrę.
Niech Bóg błogosławi biskupowi polowemu naszej armii, który jest następcą jego wielkich poprzedników - arcybiskupa Galla, arcybiskupa Gawliny.
Niech Bóg pozwoli tej katedrze, ażeby mogła w stosunku do duszpasterstwa wojskowego pełnić tę funkcję, jaką spełnia każda katedra biskupa na świecie, tzn. jest matką wszystkich kościołów, wszystkich kościołów, które są wśród żołnierzy, garnizonów, rozproszone po całym kraju, ale stanowią specjalną jedność ze względu na charakter wspólnoty, która jest jednocześnie wspólnotą żołnierzy, wspólnotą wojskową i równocześnie wspólnotą chrześcijańską, katolicką, skupioną wokół biskupa, skupioną wokół Piotra.
Jest dla mnie motywem głębokiej radości, że jako następca św. Piotra mogę nawiedzić to miejsce, błogosławić waszemu biskupowi, całemu duszpasterstwu polowemu III Rzeczypospolitej, wszystkim, którzy z tym duszpasterstwem polowym będą związani jako duszpasterze i jako świeccy. Niech Bóg błogosławi.
...
<< powrót