• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
25 grudnia 2016 r.
Pasterka w katedrze polowej
- Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi - zgodnie z tymi słowami kolędy "Wśród nocnej ciszy" do Betlejem przy ul. Długiej 15 pospieszyli na Pasterkę żołnierze z rodzinami i parafianie Katedry polowej WP. To na pamiątkę forpoczty pasterskiej, która jako pierwsza uwielbiła nowonarodzonego Mesjasza, "Księcia Pokoju, Boga Mocnego i Przedziwnego Doradcę", katolicy uczestniczą o północy z 24 na 25 grudnia w pierwszej Mszy św. zwanej pasterką. - Czego nas uczy, jakie przesłanie kieruje do nas dziś w tę świętą noc Jezus Chrystus - "Przedziwny Doradca", jak Go nazywa prorok Izajasz - pytał w homilii biskup polowy Józef Guzdek. Kapelani wojskowi wraz z harcerzem z asysty wnieśli procesjonalnie Dzieciątko z żywej szopki, usytuowanej naprzeciw katedry, i złożyli Je w żłóbku przed ołtarzem.
- Zapraszam do modlitwy za tych, z którymi dzieliliśmy się opłatkiem, za Wojsko Polskie i naszą ojczyznę - mówił m.in. we wprowadzeniu do Mszy św. biskup polowy Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy wskazał w homilii Boże sposoby przełamywania siebie, wychodzenia z mroku sporów, kłótni - zarówno w wymiarze osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym. - Kierowanie się rozumem to warunek przetrwania każdej burzy - podkreślił m.in. Boże Narodzenie to czas i okazja do serdecznych spotkań w podniosłej atmosferze. Nie można jednak sprowadzać tego świętego czasu do uczuć i wzruszeń, do wymiaru horyzontalnego. Bez wymiaru wertykalnego, czyli bez odniesienia tego czasu do najważniejszego spotkania - spotkania z Bogiem - nie będzie to czas owocny. - Ten wyjątkowy czas stanowi dla nas okazję do spotkania z Bogiem! - podkreślił biskup. Na zakończenie homilii biskup Guzek zachęcił do wsłuchiwania się w głos "Przedziwnego Doradcy", który uczy nas życia rozumnego. "Plus ratio quam vis" - więcej rozumu niż siły. - Życzmy sobie nawzajem mądrości, odwagi w myśleniu i budowania na fundamencie prawdy. Bądźmy zaczynem przemiany naszych środowisk i naszej Ojczyzny…
Wikariusz katedry polowej, ks. por. Marek Okoń, podziękował wszystkim, którzy zadbali o świąteczny wystrój katedry, o przygotowanie "żywej" szopki przed katedrą, chórowi Reprezentacyjnemu Wojska Polskiego, dowódcom, żołnierzom i siostrom pallotynkom, posługującym w katedrze. - Bóg się rodzi, moc truchleje - wyśpiewali wojskowi "pasterze" A.D. 2016 na zakończenie pasterki. A biskup Guzdek zaprosił do sali konferencyjnej na podzielenie się dobrym słowem i świątecznym poczęstunkiem.
<< powrót