V NIEDZIELA ZWYKŁA

4 LUTEGO 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś przypada piąta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Chrystus przyniósł nam zbawienie od grzechów i uzdrowienie z chorób. On pragnie zbawić i uzdrowić każdego człowieka, bo taka jest wola Ojca, który jest w niebie. Prośmy Dobrego Ojca, który posłał swojego Syna, aby dał nam obfite życie, zdrowie i błogosławieństwo.
  2. W poniedziałek /5 lutego/ o godz. 18:00 zapraszamy na Mszę Świętą z okazji 105. rocznicy utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce. Trwajmy na modlitwie dziękczynnej i prośmy wspólnie Boga o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla obecnego Pasterza diecezji polowej w Polsce Księdza Biskupa – Wiesława Lechowicza.
  3. W środę /7 lutego/ po Mszy Świętej odprawianej o godz. 18:00 zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  4. W piątek /9 lutego/ po Mszy Świętej odprawianej o godz. 18:00, zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przypominamy, że możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania jest zawsze podczas każdej Mszy Świętej.
  5. W następną niedzielę /11 lutego/ o godz. 10:00 zapraszamy na Mszę Świętą w 2. rocznicę Ingresu do Katedry Polowej Księdza Biskupa – Wiesława Lechowicza. Będziemy w tym dniu polecać Bogu i Hetmance Żołnierza Polskiego, osobę Pasterza diecezji polowej, prosząc o szczególne łaski, siły duchowe i fizyczne w przewodzeniu na drodze wiary, wielkiej rodzinie ludzi w mundurach.
  6. W niedzielę /11 lutego/ przypada Światowy Dzień Chorego. Mamy więc wszyscy okazję do pogłębienia postawy wrażliwości i czynnego działania wobec cierpiących i chorych. W tym dniu zapraszamy do katedry na Mszę Świętą o godz. 18:00 z Obrzędem Namaszczenia Chorych.
  7. Wychodząc naprzeciw potrzebom pogłębionego przygotowania do Sakramentu Małżeństwa, ks. kpt. SOP Piotr Zamaria organizuje dla żołnierzy i funkcjonariuszy spotkania dla narzeczonych w formie bloku weekendowego, w dniach: od 1 do 3 marca. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej parafii.
  8. Parafianom i gościom, oraz sympatykom Katedry Polowej Wojska Polskiego, życzymy błogosławieństwa Bożego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski /Hetmanki Żołnierza Polskiego/ – patronki naszej świątyni. Wszystkim życzymy dobrego i błogosławionego tygodnia.