PREZBITERIUM

W centralnym miejscu Prezbiterium umieszczono figurę Matki Bożej z białego marmuru – dar francuskiej Polonii z okresu II Rzeczypospolitej. Maryja jest patronką katedry, a także, nosząc tytuł Hetmanki Żołnierza Polskiego, jest patronką polskich żołnierzy.

W prezbiterium dominuje symbolika narodowa. Ściany pokryte są ceramiką porcelanową koloru złotego. W tło wkomponowane są monumentalne orły w kolorze platyny – symbol majestatu Rzeczypospolitej. W czasie uroczystych celebracji przed Sanctissimum – tabernaculum – pochyla się sztandar Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.