Podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny, 8 czerwca 1991 r., w drodze do bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Katedrą Polową Wojska Polskiego. Przed wejściem do świątyni Ojca Świętego powitał biskup polowy gen. Sławoj Leszek Głódź, honory oddała Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Przy śpiewie „Roty” Ojciec Święty idąc główną nawą pokropił zebranych wodą święconą, a następnie wygłosił krótkie przemówienie i udzielił apostolskiego błogosławieństwa. Powiedział m.in. Pragnę w czasie krótkiego pobytu, tego nawiedzenia, wyrazić wielką radość z tego, że Wojsko Polskie odzyskało swojego biskupa polowego i że ten biskup ma w Warszawie swoją katedrę. Niech Bóg błogosławi biskupowi polowemu naszej armii, który jest następcą jego wielkich poprzedników – arcybiskupa Galla, arcybiskupa Gawliny. Niech Bóg pozwoli tej katedrze, ażeby mogła w stosunku do duszpasterstwa wojskowego pełnić tę funkcję, jaką spełnia każda katedra biskupa na świecie, tzn. jest matką wszystkich kościołów, które są wśród żołnierzy (…). Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyny w 1999 r. papieski papamobile w drodze do archikatedry Świętego Jana Chrzciciela, na widok oczekujących pododdziałów Garnizonu Warszawa, zatrzymał się na chwilę w pobliżu katedry. Kilka słów wyrażających cześć i radość wypowiedział bp Głódź i wręczył Ojcu Świętemu różę; w odpowiedzi na papieskie: Czołem, żołnierze, rozległo się gromkie: Czołem, Wasza Świątobliwość.

Ta sytuacja powtórzyła się w 2006 r., kiedy papieski papamobile, którym Ojciec Święty Benedykt XVI przemierzał Warszawę zatrzymał się przed katedrą polową. Pamiętam, modlę się i z serca Wam błogosławię – odpowiedział Papież na prośbę bp. Tadeusza Płoskiego o błogosławieństwo.

Ojciec Święty z bp. Sławojem Leszkiem Głódziem, za nimi ks. Tadeusz Dłubacz, proboszcz katedry polowej.

Jan Paweł II w katedrze polowej, 8 czerwca 1991 r.