KLAUZULA

Administratorem Państwa danych jest Parafia Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie,ul. Długa 13/15, 00-238 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować się poprzez adres email: katedrapolowa@post.pl. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do Katedry Polowej korespondencji. Mają Państwo prawo do: a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia przesłanej korespondencji.

MSZE ŚWIĘTE

Dni powszednie: 7.00, 7.30, 18.00
Niedziele i Święta: 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 18.00
Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej

KANCELARIA PARAFIALNA

ul. Długa 13/15, 00-238 Warszawa
tel.: (+48) 261 877 702, (+48) 22 831 93 81
fax: (+48) 261 879 871
e-mail: katedrapolowa@post.pl
Konto: 40 1240 1138 1111 0010 0586 8666

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku,
9.00-10.00 oraz 16.00-17.30
www.katedrapolowa.pl

Kancelaria w Wielkim Tygodniu NIECZYNNA (10-18.04.2022r.)