DRZWI KATEDRY POLOWEJ

Do wnętrza katedry prowadzi troje spiżowych drzwi, dzieło artysty rzeźbiarza Andrzeja Renesa. Poświęcił je kard. Józef Glemp, Prymas Polski, w czasie uroczystości zamykającej obchody 50. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na ośmiu kwaterach zewnętrznej strony spiżowych drzwi głównych przedstawione są miejsca chwały oręża polskiego: Legnica, Grunwald, Obrona Jasnej Góry, Odsiecz Wiedeńska, Insurekcja Kościuszkowska, Cud nad Wisłą, Monte Cassino, Powstanie Warszawskie. Towarzyszy im napis: MILITO PRO CHRISTO (Walczę dla Chrystusa).

Na wewnętrznej stronie drzwi znajdują się wizerunki Matki Bożej: Hetmańskiej, Rycerskiej, Jazłowieckiej, Husarskiej, Kozielskiej, Armii Krajowej, Częstochowskiej, Ostrobramskiej. Towarzyszy im napis: Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja.