DRZWI KATEDRY POLOWEJ

W dolnych kwaterach drzwi prowadzących do Kaplicy Pamięci znajdują się odznaki: Wojskowej Służby Zdrowia, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ordynariatu Polowego, Strzelców Podhalańskich. W kwaterach głównych: Orzeł Wojsk Lądowych, Odznaka Dowództwa Wojsk Lądowych. Kwatery oddziela napis: IUBILAEUM AD 2000

Na stronie wewnętrznej odznaki wojskowych korpusów osobowych: wojsk zmechanizowanych, rakietowych i artylerii, logistyki, pancernych, samochodowych i wojsk inżynieryjnych oraz napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA i symbol Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

W dolnej kwaterze drzwi prowadzących do Kaplicy Katyńskiej odznaki Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. Nad nimi napisy: STELLA MARIS (Gwiazda Morza) i PER ASPERA AD ASTRA (Przez ciernie do gwiazd). W kwaterach górnych orły Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych.

Na stronie wewnętrznej w dolnych kwaterach: odznaka lotnicza z 1925 r. i godło Marynarki Wojennej. Nad nimi napis: MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY. W kwaterach głównych: sztandar Polskich Sił Powietrznych (1940–1947) i wizerunek bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia.