BP GEN. DYW. TADEUSZ PŁOSKI BISKUP POLOWY W LATACH 2004–2010

Urodził się 9 marca 1956 r. w Lidzbarku Warmińskim. W 1976 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie przez posługę bp. Jana Obłąka, biskupa warmińskiego. W latach 1983–1986 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, doktorat obronił na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w 1993 r., w 2008 r. habilitował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 1986 r. podjął pracę w kurii biskupiej, a także w sądzie biskupim diecezji warmińskiej, był redaktorem naczelnym „Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych”. W 1992 r. został oddelegowany do ordynariatu polowego, gdzie sprawował szereg obowiązków i urzędów: notariusza, szefa wydziału duszpasterskiego, redaktora naczelnego dwutygodnika „Nasza Służba”, dziekana Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, dziekana w Biurze Ochrony Rządu i kanclerza kurii polowej.

Jako pierwszy z kapelanów wojskowych ukończył w 1994 r. Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie. Od 1998 r. wykładał prawo wyznaniowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W dniu 16 października 2004 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Święcenia biskupie przyjął 30 października 2004 r. w katedrze polowej w Warszawie. Głównym konsekratorem był abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, a współkonsekratorami abp Sławoj Leszek Głódź, biskup warszawsko-praski i abp Edmund Piszcz, metropolita warmiński.

W 2004 r. został mianowany generałem brygady, a w 2006 r. generałem dywizji Wojska Polskiego.

W strukturze Konferencji Episkopatu Polski pełnił obowiązki krajowego duszpasterza kombatantów, delegata KEP ds. Harcerzy, ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei, ds. Duszpasterstwa Policji.

Zginął 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w katastrofie prezydenckiego samolotu w drodze na obchody siedemdziesiątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Spoczywa w krypcie katedry polowej. Pośmiertnie został awansowany do stopnia generała broni.

Herb bp Tadeusza Płoskiego