ABP GEN. BRYG. JÓZEF GUZDEK BISKUP POLOWY W LATACH 2010 – 2021

Urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach, a pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Choczni. W 1975 r. rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1981 r. w katedrze na Wawelu przez posługę kard. Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego. Jako wikariusz pracował w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, św. Klemensa w Wieliczce i w kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie.

W latach 1994–1998 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W kwietniu 1998 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1998–2004 pełnił funkcję kierownika Studium Formacji Stałej dla kapłanów archidiecezji krakowskiej.

Od czerwca 1999 r. do 11 września 2001 r. był dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. 12 września 2001 r. został mianowany przez kard. Franciszka Macharskiego rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

14 sierpnia 2004 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Józefa Guzdka biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i przydzielił mu stolicę tytularną Treba. Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Głównym konsekratorem był kard. Franciszek Macharski, a współkonsekratorami abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce i abp Stanisław Dziwisz, II prefekt Domu Papieskiego. W latach 2004–2010 był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej.

W 2006 r. przewodniczył krakowskiemu zespołowi przygotowującemu pielgrzymkę Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski.

4 grudnia 2010 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował bp. Józefa Guzdka Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Ingres do katedry polowej w Warszawie odbył 19 grudnia 2010 r. W strukturze Konferencji Episkopatu Polski pełni obowiązki: wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich, delegata KEP ds. Kombatantów, ds. Duszpasterstwa Policji, ds. Harcerzy, ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei.

28 lipca 2015 roku został mianowany na stopień generała brygady.

16 lipca 2021 roku papież Franciszek mianował bp Józefa Guzdka arcybiskupem białostockim. Decyzją Stolicy Apostolskiej posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego ordynariatu polowego pełnił do 12.02.2022 r.

Herb Abp Józefa Guzdka