ABP GEN. DYW. SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ BISKUP POLOWY W LATACH 1991–2004

Urodził się 13 sierpnia 1945 r. w Bobrówce (ówczesna archidiecezja wileńska). Ukończył Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Białymstoku. Podczas studiów, w latach 1965–1967, odbył służbę wojskową w 32. Budziszyńskim Pułku Zmechanizowanym w Kołobrzegu i w Mazurskiej Brygadzie Saperów w Podjuchach koło Szczecina. 14 czerwca 1970 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Henryka Gulbinowicza, administratora apostolskiego archidiecezji w Białymstoku.

Był duszpasterzem w Szudziałowie (1970–1972) i wśród Polonii w Paryżu (1972–1974). Studiował prawo kanoniczne w Instytucie Katolickim w Paryżu i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Doktoryzował się w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie (1980). Był pracownikiem kurii i sądu arcybiskupiego w Białymstoku. Pełnił funkcję kapelana NSZZ „Solidarność” regionu Białystok (1981). Pracował w watykańskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich (1981–1991).

21 stycznia 1991 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 23 lutego 1991 r. w bazylice jasnogórskiej przyjął sakrę biskupią. Głównym konsekratorem był kard. Józef Glemp, prymas Polski, a współkonsekratorami kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski i kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski. Następnego dnia odbył ingres do Katedry Polowej Wojska Polskiego.

18 kwietnia 1991 r. został mianowany przez Lecha Wałęsę, prezydenta RP, na stopień generała brygady, a 11 listopada 1993 r. na stopień generała dywizji.

W trakcie posługi biskupa polowego pełnił także funkcje: konsultora Kongregacji Kościołów Wschodnich (od 1994), członka Centralnego Biura ds. Koordynacji Duszpasterskiej Ordynariatów Polowych watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów (od 1998), delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. opieki duszpasterskiej nad harcerstwem polskim (od 1995), krajowego duszpasterza kombatantów (2001-2004). Członek Rady Stałej Episkopatu Polski (od 2002).

17 lipca 2004 r. podniesiony został przez Ojca Świętego Jana Pawła II do godności arcybiskupa ad personam. 26 sierpnia 2004 r. został zamianowany biskupem ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. 17 kwietnia 2008 r. ustanowiony został przez Ojca Świętego Benedykta XVI metropolitą gdańskim.

Herb abp Sawoja Leszka Głódzia