Google   Wpisz tekst do wyszukania:
Szukaj w internecie Szukaj w www.katedrapolowa.pl
Vota w Ołtarzu Głównym
<<wstecz

 

ofiarodawca – doc. dr hab. med. Jacek Michałowski
sygnet

ofiarodawca - płk Henryk Jermanowski
Krzyż Walecznych

ofiarodawca - Zdzisław Drzewaszewski
Krzyż Walecznych
Krzyż Partyzancki
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Powstania Warszawskiego
Medal za Warszawę

ofiarodawca - Jadwiga Bytkowska
Krzyż Przetrwania
Krzyż Partyzancki

ofiarodawca - Romuald Bardziński
Order Maria Vincit
Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Walecznych po raz II
Medal 55. Rocznicy Operacji Ostra Brama - Wilno
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż za Wolność I Niepodległość z Mieczami
Krzyż WiN - Wolność i Niezawisłość
Brązowy Krzyż Zasługi
Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

ofiarodawca - Adolf Watrach
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino

ofiarodawca - Emil Łoza
Warszawski Krzyż Powstańczy
Krzyż Armii Krajowej

ofiarodawca - gen. bryg.  Zbigniew Kamiński
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Medal Pamiątkowy z okazji 200. Rocznicy Utworzenia KEN
Medal Zasługi dla Pożarnictwa
Krzyż za Zasługi Dla ZHP
Odznaka Grunwaldzka
Srebrny Krzyż Zasługi
Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Pokoju
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Medal za Udział w Walkach o Berlin
Złota Odznaka za Zasługi dla Warszawy
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ofiarodawca - ppłk Stefan Zdziech
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Partyzancki

ofiarodawca - gen. Żukowski w imieniu saperów
Order za Rozminowanie Kraju

ofiarodawca - Regina Hanke Jonkopina
Krzyż Bojowników Niepodległości

ofiarodawca - Wacław Oleksiak
Ryngraf Matki Bożej w Orle

ofiarodawca - kpt. Stanisław Hys
Srebrny Order Virtuti Militari

ofiarodawca - płk Tadeusz Moliński
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Złoty Krzyż Zasługi
Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

ofiarodawca - ppor Zdzisław Rachtan
Krzyż Virtuti Militari

ofiarodawca - Bogumił Łepecki
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ofiarodawca - Mirosława, Teodor, Kajetan Adamscy
rama z Egiptu

ofiarodawca - Leokadia Śliwińska
złote serduszko

ofiarodawca - Halina Gondek
złoty łańcuszek z serduszkiem

ofiarodawca - Jolanta Białostocka
srebrny łańcuszek

ofiarodawca - abp Sławoj Leszek Głódź
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą
Medal Miejsc Pamięci Narodowej i inne zagraniczne odznaczenia

ofiarodawca - Henryk Jakubowski
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Medal za Udział w Walkach o Berlin
Krzyż Walecznych

ofiarodawca - płk Eugeniusz Samarcew
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Złoty Krzyż Zasługi
Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Srebrny Medal Obrony Cywilnej
Brązowy Medal Obrony Cywilnej
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Srebrny Medal za Zasługi w Obronie Granic
Brązowy Medal za Zasługi w Obronie Granic

ofiarodawca - Krystyna Krajewska
Złota korona Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

ofiarodawca - Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina
Krzyż Virtuti Militari
zestaw odznaczeń wojennych polskich i zagranicznych

ofiarodawca - ks. prałat płk Tadeusz Dłubacz
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

ofiarodawczyni - Pani Janina OLKOWSKA
Wotum: Krzyż Oświęcimski za 53 lata kapłaństwa śp. księdza Zbigniewa Krasnodębskiego.

ofiarodawca - Pan Jakub Tawros
Wotum: Czterokrotny Krzyż Waleczny - "Na polu chwały - rok 1920" otrzymany przez śp. Pana Kazimierza Smoleńskiego.

ofiarodawczyni - Pani Maria Adkowska
Wotum: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymany przez śp. Pana płk Stanisława Adkowskiego.

ofiarodawca - rodzina Pana Henryka Jakubowskiego
Wota:
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 Krzyż Walecznych
 Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari
 Medal za udział w wojnie obronnej 1939
 Medal za udział w walkach o Berlin
 Otrzymane przez Pana Henryka Jakubowskiego.

ofiarodawca - anonimowy
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta

ofiarodowaca - Harcerze i Harcerki Szarych Szeregów
Ryngraf

ofiarodawca -  płk Bohdan Kostarski
Wotum: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ofiarodawca -  Jacek Łepecki
Srebrny Krzyż Zasługi

ofiarodawca - ppłk Adam Buszko
Medal Milito pro Christo

ofiarodawca - Zofia i Bronisław Rudniccy
Order Odrodzenia Polski Krzyż Oficerski
Krzyż Weterana Walk o Niepodległość Polski
Krzyż Czynu Frontowego 1943 -1945 r.
Krzyż Ludowego Wojska Polskiego
Medal Zwycięstwa i Wolności
Medal za Udział w Walkach o Berlin
Medal za długoletnie Pożycie Małżeńskie
Medal za długoletnie Pożycie Małżeńskie
Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Pamiatkowa Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Warszawy
Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Oświaty
Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego
Pamiatkowa Odznaka Broni Pancernej WP
Oficerski Kordzik Broni Pancernej WP - dar wyróżnienia na 50-lecie zakończenia II wojny światowej

ofiarodawca - Kazimiera Płoska mama Biskupa Polowego WP gen. broni Tadeusza Płoskiego
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Złoty Krzyż Zasługi
Order św. Stanisława
Portugalskie odznaczeniowa BIEM MERCER

ofiarodawca - uczniowie Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów i Związku Kadetów II RP
Krzyż Kadecki

Ofiarodawca - Anna Morawska
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Ofiarodawca - Jacek Łepecki
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Ofiarodawca - Irena Bujalska
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż pamiątkowy Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - Ankona, Bolonia
British Defence Medal
British Defence Medal 1939-1945
Krzyż Monte Cassino 1944
Gwiazda Włoch
Gwiazda 1939-1945
Krzyż pamiątkowy Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - Ankona, Bolonia, Monte Cassino

ofiarodawca - Zofia Dąbkowska
ryngraf Matki Bożej

 

 

 

 

Vota

Vota

KATEDRA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
ul. Długa 13/15 00-238 Warszawa
Tel.: (+48)  261 877 702,  831 93 81, fax.: 261 879 871
nr konta: 40 1240 1138 1111 0010 0586 8666
e-mail: katedrapolowa@post.pl

 

MM ACTIVE © 2006-2016