Google   Wpisz tekst do wyszukania:
Szukaj w internecie Szukaj w www.katedrapolowa.pl
Polskie symbole państwowe i wojskowe
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Od najdawniejszych czasów godło, barwy i hymn, a także żołnierskie symbole i znaki podkreślały wagę doniosłych uroczystości stając się pierwowzorem wielu dzisiejszych ceremonii wojskowych. Symbole państwowe i wojskowe podnoszą rangę i znaczenie ceremonii, potęgują postawy patriotyczne, wzbogacają treści wychowawcze i walory emocjonalne. Obecność polskich symboli państwowych i wojskowych w Katedrze Polowej WP w sposób szczególny wpływa na uczucia religijne, zwłaszcza podczas uczestnictwa wiernych na Mszy św., a także w innych uroczystościach o charakterze państwowym.

 

W latach utraty niepodległości i na bitewnych szlakach charakter symboli narodowych miały emblematy powstańcze, sztandary wojskowe i pieśni patriotyczne. Były one wówczas znamiennym nośnikiem więzi narodowej. Dodawały otuchy i hartu w walce, towarzyszyły polskiemu żołnierzowi na wszystkich frontach zmagań z obcą przemocą.

Dzieje symboli państwowych splatają się nierozłącznie z losami narodu polskiego i jego tradycjami. Dlatego też dziś nie tylko otacza się je najwyższą czcią i głębokim szacunkiem, ale również podlegają one szczególnej ochronie, wyrażonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prezbiterium

 

Sztandar biało-czerwonyOrzełSztandar biało-czerwony

Ściany prezbiterium pokryte są ceramiką porcelanową koloru złotego, a na tym tle monumentalne orły w kolorze platyny - symbol majestatu Rzeczypospolitej. Autorami wystroju są Lech i Piotr Grześkiewiczowie.

 

Dystynktorium

dystynktorium awers
Podczas uroczystych Mszy św. kanonicy
Kapituły Katedry Polowej WP występują
w stosownych strojach wraz z dystynktorium.

 

Nawa główna


 

Spoglądając w stronę sklepienia nie mamy żadnych wątpliwości, że jesteśmy oto w kościele związanym z Wojskiem Polskim. Niczym laurowy wieniec zwycięstwa, wokół sklepienia biegnie generalski wężyk. Rzut oka na organowy prospekt i zobaczymy dumne orły na proporcach - rząd wojskowych sztandarów. Tak jak sztandar Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pochyla się podczas uroczystych celebracji przed Sanckissimum - tabernakulum w kształcie łamanego chleba, nierozerwalnie spojonego z krzyżem - tak i one pochylone w największej czci, wskazują miejsce obecności Chrystusa Eucharystycznego.


Sztandary Sztandary


Wojskowy charakter świątyni podkreślają zawieszone w prezbiterium, wzdłuż nawy głównej oraz na ścianie balkonu chóru – sztandary jednostek wojskowych i formacji mundurowych. Na płycinach pilastrów po obu stronach prezbiterium zawieszono w odpowiedniej aranżacji darowane przez żołnierzy i weteranów wota – ordery i odznaczenia wojskowe oraz wojenne. Przypominają one o ofierze krwi i życia w imię miłości Boga i Ojczyzny.

 

Sztandary
Galeria sztandarów historycznych jednostek Wojska Polskiego

 

Kaplica Katyńska - Mauzoleum

Orzeł bursztynowy

Orzeł wykonany ze srebra i bursztynu, dzieło wykonane przez artystę Mariusza Drapikowskiego z Gdańska.

srebrna łuska
Srebrna łuska, w której złożone zostały szczątki oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy
Policji Państwowej wydobyte z dołów śmierci.

 

Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej,
zwana Kaplicą Lotników

Obraz Matki Boskiej

 

Drzwi wejściowe do Katedry Polowej

Do wnętrza Katedry prowadzi troje spiżowych drzwi. Jest to dzieło artysty rzeźbiarza Andrzeja Renesa. Poświęcił je Prymas Polski kard. Józef Glemp 2 października 1994 roku w czasie uroczystości zmykającej obchody 50. Rocznicy Powstania Warszawskiego.

Drzwi centralne

Łacińska sentencja "MILITO PRO CHRISTO" jest najkrótszym komentarzem do przedstawionych tu ośmiu bitew, które stoczył polski żołnierz. Od bitwy pod Grunwaldem poczynając, poprzez Legnicę, Obronę Jasnej Góry, w czasie Odsieczy Wiedeńskiej, Cudu nad Wisłą, Insurekcji Kościuszkowskiej, dni Powstania Warszawskiego, po Monte Cassino -  wszędzie tam polskie rycerstwo, polski żołnierz szedł do boju w obronie wiary i ojczyzny. 

drzwi centralne od strony wewnętrznej

Od strony wewnętrznej na drzwiach napis "Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja" z wizerunkami Matki Bożej: Rycerskiej, Jazłowieckiej, Hetmańskiej, Husarskiej, Kozielskiej, Armii Krajowej, Częstochowskiej i Ostrobramskiej.

Boczne drzwi wejściowe lewe to wotum dziękczynne od Wojsk Lądowych, wykonane w 2000 roku.

Boczne drzwi wejściowe lewe od strony zewnętrznej

Na drzwiach od strony zewnętrznej  relief  przedstawiający oznaczenia wojskowych korpusów osobowych: wojskowej służby zdrowia,  duszpasterstwa wojskowego  i  Podhalańczyków oraz godło Organizacji Narodów Zjednoczonych. Napis: IUBILEAUM AD 2000 i godło Jubileuszu Roku 2000.

   Boczne drzwi wejściowe lewe od strony wewnętrznej

Na drzwiach od strony wewnętrznej  relief  przedstawiający oznaczenia wojskowych korpusów osobowych wojsk: zmechanizowanych,  rakietowych i artylerii, logistyki, pancernych, samochodowych i wojsk inżynieryjnych oraz napis  BÓG HONOR OJCZYZNA.

Boczne drzwi wejściowe prawe to wotum dziękczynne od Sił Powietrznych RP i Marynarki Wojennej, wykonane w 2001 roku.

Boczne drzwi wejściowe prawe od strony zewnętrznej

Na lewym skrzydle drzwi na zewnątrz relief zawiera symbole Marynarki Wojennej i napis: STELLA MARIS (Gwiazda Morza) a od wewnątrz portret bł. ks Władysława Miegonia i godło Marynarki Wojennej. Na prawym skrzydle drzwi na zewnątrz relief zawiera symbole symbole Sił Powietrznych i napis "PER ASPERA AD ASTRA" (Przez ciernie do gwiazd). 

Boczne drzwi wejściowe prawe od strony wewnętrznej

Od wewnątrz: sztandar Polskich Sił Powietrznych (1940-1947) i odznaka lotnicza z 1925 r. Na obu skrzydłach napis MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY

 

Akt-1      Akt-2

 

 

Flagi państwowe na frontonie Katedry Polowej

Flagi na frontonie Katedry

 

Sztandary Sztandary

 

 

KATEDRA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
ul. Długa 13/15 00-238 Warszawa
Tel.: (+48)  261 877 702,  831 93 81, fax.: 261 879 871
nr konta: 40 1240 1138 1111 0010 0586 8666
e-mail: katedrapolowa@post.pl

 

MM ACTIVE © 2006-2016