Google   Wpisz tekst do wyszukania:
Szukaj w internecie Szukaj w www.katedrapolowa.pl
Harcerska modlitwa za Ojczyznę w przeddzień Dnia Mysli Braterskiej - 21 lutego 2016 r.

<<wstecz


W przeddzień Dnia Myśli Braterskiej harcerze i skauci zebrali się w katedrze polowej na modlitwie w intencji Ojczyzny oraz dzieci i młodzieży noszących harcerskie mundury. 
Mszę św. poprzedziło spotkanie bp. Guzdka z władzami organizacji harcerskich, na którym omówiono m.in. działalność harcerzy w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. 
W Eucharystii uczestniczyli druhny i druhowie m.in. ze Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju oraz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (Skauci Europy). Przewodniczył jej biskup polowy Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa harcerzy. Msza św. była także okazją do uczczenia 71. rocznicy śmierci patrona polskich harcerzy, bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, która przypada 23 lutego. 

Liturgię słowa przygotowali druhny i druhowie z organizacji harcerskich. Przy ołtarzu umieszczony został portret bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, a także relikwie, które dziś zostaną przekazane prezydentowi Andrzejowi Dudzie. W nawach stanęły poczty sztandarowe organizacji harcerskich.

W homilii bp Guzdek zachęcając do refleksji przywołał fragmenty Pamiętnikadh. Wicka, w których przyszły błogosławiony rozważa przyczyny niewierności św. Piotra. Przypomniał, że zdaniem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego na upadek Piotra złożyło się pięć przyczyn: zbytnia ufność we własne siły, brak modlitwy, brak gorliwości i czujności, oddalenie od Chrystusa, przebywanie w niebezpiecznym miejscu (na dziedzińcu Kajfasza, gdzie zgromadziło się wielu złych ludzi chcących zabić Jezusa). Biskup Guzdek podkreślił, że „w każdym czasie i w każdym miejscu na ziemi źródła porażki człowieka są takie same: oddalenie się od Boga, zbytnia wiara we własne siły, brak refleksji i modlitwy, kłamstwo i złe towarzystwo”.
– Prawo harcerskie i metoda wychowania oparte na ewangelicznych wartościach pomogły wielu w procesie dojrzewania do odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. Chwile wspólnej refleksji i modlitwy w harcerskim kręgu sprawiają, że na słowie harcerza można polegać, wszak za nim idą czyny. Prawo harcerskie przypomina, że nasze życie ma sens, o ile jest służbą Bogu, Ojczyźnie i bliźnim – powiedział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że w historii  harcerze wielokrotnie zdawali egzamin z wierności wartościom, na które przysięgali. Jako przykłady wymienił m.in. obrońców Lwowa i żołnierzy Szarych Szeregów.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds.duszpasterstwa harcerzy podkreślił, że osoba bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego  jest przykładem skuteczności harcerskiej metody wychowania. – Na trudne czasy II wojny światowej „potrzeba” było kapłanów, którzy potrafią „być na swoim miejscu”. Druh Wicek od pierwszej chwili po aresztowaniu aż do śmierci 23 lutego 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau był „na swoim miejscu”, pośrodku ludzi, którzy najbardziej potrzebowali posługi kapłana – powiedział. Zdaniem bp. Guzdka ta  „heroiczna postawa była możliwa dzięki temu, że sam był głęboko zjednoczony z Bogiem na modlitwie i przez sakramenty święte”. – Będąc blisko Chrystusa był także blisko człowieka, który potrzebował pomocy – powiedział.

Nawiązując do przypadającego jutro Dnia Myśli Braterskiej podkreślił, że harcerze będą „na różne sposoby chcieli pokazać światu, że warto być harcerką i harcerzem”. – Będziecie zachęcać i przekonywać, że pod harcerskimi mundurami biją serca miłością Boga, Ojczyzny i bliźniego. Ważnym argumentem w dyskusji niech będzie przykład bł. druha Wicka, który w harcerskiej rodzinie przygotował się na dawanie świadectwa w najtrudniejszym czasie. Nawet w obozowym piekle zdał egzamin z wierności Bogu i człowiekowi. Niech przykład jego życia przekona wielu, że harcerska metoda wychowania jest najlepszą ze wszystkich metod – zachęcał. 

Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem ks. Jan Dohnalik, kanclerz  Kurii Ordynariatu Polowego, ks. Zbigniew Kras, kapelan prezydenta RP oraz liczne grono kapelanów organizacji harcerskich. Liturgię zakończyło wspólne odśpiewanie „Modlitwy Harcerskiej”.

We Mszy św. uczestniczyli Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Zygmunt Jaczkowski, siostrzeniec bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Po Mszy św. w sali konferencyjnej ordynariatu polowego odbył się koncert Dariusza „Maleo” Malejonka.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii >>>

kes


 


<<wstecz

 

 

 

KATEDRA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
ul. Długa 13/15 00-238 Warszawa
Tel.: (+48)  261 877 702,  831 93 81, fax.: 261 879 871
nr konta: 40 1240 1138 1111 0010 0586 8666
e-mail: katedrapolowa@post.pl

 

MM ACTIVE © 2006-2016