Google   Wpisz tekst do wyszukania:
Szukaj w internecie Szukaj w www.katedrapolowa.pl
Pasterka A.D 2015 - 24 grudnia 2015 r.

<<wstecz


Boże Narodzenie jest znakiem niezwykłego zaufania Boga do ludzi  - powiedział podczas Pasterki w Katedrze Polowej WP bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. W homilii zachęcał, aby święta stały się okazją do pojednania i przebaczenia. Podkreślał, aby życzyć sobie  postawy "zaufania Bogu i ludziom". - Bądźmy architektami pojednania i pokoju - zaapelował.


Przed rozpoczęciem Mszy św. orszak liturgiczny udał się do szopki zbudowanej przez Wojsko Polskie naprzeciw katedry polowej, gdzie ks. ppor. Rafał Okoń, wikariusz katedry polowej umieścił figurkę Dzieciątka Jezus w szopce. Drugą figurkę Nowonarodzonego Chrystusa umieszczono przed ołtarzem głównym w katedrze polowej. Wprowadzony został sztandar Wojska Polskiego i odegrany Mazurek Dąbrowskiego.

- Chcemy przeżywać i kontemplować tajemnicę Bożego Narodzenia. Szukać odpowiedzi na pytanie, co nam Bóg w tym czasie chce powiedzieć i czego nas nauczyć. Obejmuję miłością i modlitwą wszystkich obecnych. Modlę się za żołnierzy pełniących dzisiaj służbę, pamiętam o tych, którzy są poza granicami kraju  modlę się w ich intencji, a także w intencji ich rodzin - powiedział we wstępie do Mszy św. bp Guzdek.

Liturgię słowa przygotowali żołnierze z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W homilii bp Guzdek podkreślał, że "Boże Narodzenie jest znakiem niezwykłego zaufania Boga do ludzi". - Jezus przyszedł na ziemię jako małe, bezradne dziecko potrzebujące miłości i troski dorosłych; bezradne wobec przemocy i zamiarów złych ludzi. Z tego wydarzenia płynie ważne przesłanie: Zaufaj Bogu i ludziom! Naśladuj Boga i buduj na zaufaniu, wszak to najpewniejszy fundament każdej wspólnoty: małżeńskiej i rodzinnej, pracy i służby. Bez wzajemnego zaufania nie sposób także budować wspólnoty narodowej i państwowej. Jest ono także  niezbędne  w budowaniu poprawnych relacji miedzy poszczególnymi narodami - przekonywał bp Guzdek. 

Odwołując się do Ewangelii ordynariusz wojskowy przypomniał postać Heroda, "mistrza nieufności". Przestrzegł przed niszczącą siłą podejrzliwości. - Podejrzliwość jest często początkiem sporów, tych małych i wielkich. Jej smutnym owocem są rozbite małżeństwa, skłócone rodziny, zniszczona atmosfera w miejscu pracy. W skali międzynarodowej brak zaufania prowadzi do intensyfikacji zbrojeń, do konfliktów i wojen - przekonywał.

Nawiązując do ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zachęcił do budowania atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku. - Piotr naszych czasów nalega, abyśmy pokonując wszelkie urazy, nie rezygnowali z wychodzenia w stronę drugiego człowieka, z nadzieją na lepszą przyszłość. Zaufanie, solidarność i odpowiedzialność to trzy filary, na których można budować przyszłość każdej wspólnoty - powiedział.

Zdaniem biskupa polowego tajemnicę Bożego Narodzenia najpełniej opisuje i wyraża słowo "zaufanie". - W tę świętą noc życzmy sobie nawzajem, abyśmy byli ludźmi zaufania. Nie pozwólmy zasiać w naszych umysłach i sercach podejrzliwości i nieufności. Niech przynajmniej przestrzeń  kościołów będzie miejscem otwartym dla wszystkich, bez podziałów i wykluczenia. Tu wszyscy jesteśmy równi, jako dzieci tego samego Ojca i bracia Jezusa - zaapelował.

Nawiązał jeszcze raz do słów Papieża Franciszka i przypomniał jego pozdrowienie wygłoszone do Polaków podczas audiencji generalnej z 16 grudnia: "prosząc Boga w sakramencie pojednania o miłosierdzie i odpuszczenie nam grzechów, prośmy Go także o łaskę przebaczania innym i umiejętność pojednania z braćmi”. - Śpiewając kolędę „Wśród nocnej ciszy” módlmy się, aby na polskiej ziemi, między nami, więcej było wyciszenia i przyjaznego dialogu. Życzmy sobie nawzajem postawy zaufania Bogu i ludziom. Bądźmy architektami pojednania i pokoju - powiedział.
Mszę św. koncelebrowali kapelani ordynariatu polowego, m.in. ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego, ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz kurii polowej.

W pasterce uczestniczyli m. in. gen. broni rez. Sławomir Dygnatowski, gen. dyw. Jerzy Michałowski, zastępca dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Włodzimierz Nowak. Oficerowie, podoficerowie i żołnierze stołecznego garnizonu, z których wielu przybyło do świątyni ze swoimi rodzinami.

Więcej zdjęć pod tym linkiem >>>>


 


<<wstecz

 

 

 

KATEDRA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
ul. Długa 13/15 00-238 Warszawa
Tel.: (+48)  261 877 702,  831 93 81, fax.: 261 879 871
nr konta: 40 1240 1138 1111 0010 0586 8666
e-mail: katedrapolowa@post.pl

 

MM ACTIVE © 2006-2016