Google   Wpisz tekst do wyszukania:
Szukaj w internecie Szukaj w www.katedrapolowa.pl
Piąta rocznica ingresu Biskupa Polowego Józefa Guzdka - 19 grudnia 2015 r.

<<wstecz


Dokładnie pięć lat temu w Katedrze Polowej WP odbył się ingres bp. Józefa Guzdka. - Podejmuję to wezwanie, bo wierzę, że jestem Chrystusowi potrzebny właśnie w tym miejscu, pośród ludzi w mundurach i ich rodzin. Ufam, że nie zostawi mnie samego – powiedział Biskup Polowy Józef Guzdek podczas uroczystości, w której oprócz członków Episkopatu Polski wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z ówczesnym Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim na czele.

U drzwi katedry powitali bp. Guzdka kanonicy kapituły katedralnej oraz administrator Ordynariatu Polowego ks. płk Sławomir Żarski. Następnie Bp Guzdek udał się do kaplicy lotników, gdzie trwał w chwili krótkiej modlitwy przy grobie swojego poprzednika bp. Tadeusza Płoskiego.

W homilii bp Guzdek podkreślił, że odbywa ingres do katedry polowej, podejmując dzieło swoich wielkich poprzedników: arcybiskupów Stanisława Galla, Józefa Gawliny, Sławoja Leszka Głódzia oraz biskupa Tadeusza Płoskiego. „Staję przed Wami w duchu wiary i synowskiego posłuszeństwa wobec woli Następcy św. Piotra, z sercem otwartym wobec wszystkich, dla których mam być ojcem i pasterzem na drogach wiary” – mówił nowy biskup polowy.

„Podejmuję to wezwanie, bo wierzę, że jestem Chrystusowi potrzebny właśnie w tym miejscu, pośród ludzi w mundurach i ich rodzin. Ufam, że nie zostawi mnie samego. Wiem, że daje mi współpracowników w dziele głoszenia Dobrej Nowiny” – mówił bp Guzdek.
Wyjaśnił, że są to kapelani pracujący w parafiach i ośrodkach duszpasterskich w całej Polsce i podejmujący duszpasterską posługę na misjach zagranicznych. „Są to wierni świeccy, którzy rozumieją, że zdolność do ofiary i miłości Ojczyzny, pierwsze źródło ma w Bogu” – dodał bp Guzdek.
 „Włączając się w zwyczajną pracę duszpasterską na rzecz ordynariatu polowego, chcę służyć, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia” – podkreślił bp Guzdek. Dodał, że pragnie „przekazywać autentyczne światło Ewangelii w taki sposób, aby pobudzało do myślenia, mobilizowało do osobistego przyjęcia Chrystusa i do wewnętrznej przemiany”.

Powiedział, że jest otwarty na ludzi znajdujących się „na obrzeżach” lub poza dostrzegalnymi granicami Kościoła. - W posłudze duszpasterskiej zadbam o miejsce, gdzie będą mogli przyjść „z daleka” ze swoimi pytaniami, wątpliwościami i rozterkami, gdzie będą mogli się poczuć jak u siebie. We wspólnocie Kościoła jest miejsce zarówno dla chrześcijan „od urodzenia”, jak i dla „spóźnionych”, „zwlekających” z odpowiedzią na łaskę wiary – tłumaczył.

Na zakończenie podkreślił, że zapewnia o swoim otwarciu i woli współpracy ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro człowieka, jego rozwój i doskonalenie wewnętrzne, „a w konsekwencji dobro naszej Ojczyzny”.

W ingresie wzięli udział także m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser. Obecny był prymas senior kard. Józef Glemp i sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik.
Wśród gości znaleźli się także m.in. biskupi polowi Litwy i Słowacji oraz ewangelicki bp polowy ks. ppłk Mirosław Wola i prawosławny ordynariusz wojskowy bp Jerzy Pańkowski.

W uroczystości oprócz duchowieństwa, w tym wielu kapelanów wojskowych, uczestniczyli liczni goście z przedstawicielami najwyższych władz państwowych na czele.

Obecni byli: prezydent Bronisław Komorowski, minister obrony narodowej Bogdan Klich, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz parlamentarzyści i rektorzy wyższych uczelni z całego kraju. W uroczystości wzięli też udział dowódcy wszystkich sił wojskowych z szefem Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysławem Cieniuchem i dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych. Przedstawiciele i komendanci Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei, harcerze i kombatanci.

Po Eucharystii w imieniu władz Polski bp. Guzdkowi pogratulował minister obrony narodowej Bogdan Klich. Z kolei w imieniu Episkopatu Polski gratulacje złożył kard. Stanisław Dziwisz. "W tym ważnym momencie twojego życia, Kościół w Polsce, Episkopat i archidiecezja krakowska jest z tobą. Chcemy ci towarzyszyć i wspierać modlitwą twoją nową misję biskupa polowego w Wojsku Polskim" - zapewnił nowego ordynariusza wojskowego.

Przypomniał, że jest to odpowiedzialna służba i prawdziwe wyzwanie. - W imieniu Kościoła masz być blisko ludzi, którzy przyjęli na siebie szczególny obowiązek: ochrony dobra narodu, jego bezpieczeństwa, suwerenności i wolności - mówił do bp. Guzdka metropolita krakowski.
"Kościół krakowski przygotował cię dobrze do nowej misji od strony duchowej, intelektualnej, ludzkiej i duszpasterskiej. Oddajemy Cię dziś wielkiej wspólnocie wojskowej - żołnierzom, oficerom i ich rodzinom. Oddajemy cię kapelanom Ordynariatu Polowego WP, z którym będziesz głosił słowo życia i nadziei" - dodał.

Po uroczystości, przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich bp Guzdek oddał hołd sztandarowi batalionu reprezentacyjnego i złożył wiązankę kwiatów. Uroczystości zakończyła defilada poddziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego.


***

Biskup Józef Guzdek urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach. W 1975 roku rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 r. w katedrze na Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego.

W latach 1994–1998 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W kwietniu 1998 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pełnił funkcję m. in. kierownika Studium Formacji Stałej dla kapłanów archidiecezji krakowskiej, dyrektora Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej oraz rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

14 sierpnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Józefa Guzdka biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i przydzielił mu stolicę tytularną Treba. Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W latach 2004–2010 bp Józef Guzdek był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej.

4 grudnia 2010 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Józefa Guzdka Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Jego ingres do Katedry Polowej Wojska Polskiego odbył się 19 grudnia 2010 r.

Z dniem 20 stycznia 2011 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. ds. Duszpasterstwa Policji, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei, Harcerzy i Kombatantów. W czerwcu i lipcu 2011 roku odbył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i otrzymał stopień podporucznika.

1 sierpnia, na wniosek ministra obrony narodowej otrzymał z rąk prezydenta RP i Zwierzchnika Sił Zbrojnych stopień wojskowy generała brygady.

kes

 


 


<<wstecz

 

 

 

KATEDRA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
ul. Długa 13/15 00-238 Warszawa
Tel.: (+48)  261 877 702,  831 93 81, fax.: 261 879 871
nr konta: 40 1240 1138 1111 0010 0586 8666
e-mail: katedrapolowa@post.pl

 

MM ACTIVE © 2006-2016