Google   Wpisz tekst do wyszukania:
Szukaj w internecie Szukaj w www.katedrapolowa.pl
Otwarcie Bram Miłosierdzia - 13 grudnia 2015 r.

<<wstecz


2015-12-13
Warszawa: w katedrze polowej otwarto Bramę Miłosierdzia

– Krzewienie idei miłosierdzia i postępowanie w tym duchu stanowi warunek naszej wiarygodności w świecie, który zapomina o tym, co to znaczy przebaczyć – zaapelował do wiernych biskup polowy WP Józef Guzdek. Uroczystą Eucharystią w katedrze polowej, połączoną z obrzędem otwarcia Bramy Miłosierdzia, zainaugurowany został w diecezji wojskowej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który zakończy się 20 listopada 2016 roku.

Wiernych, którzy przybyli do katedry polowej przed rozpoczęciem Eucharystii, zaskoczyła zamknięta krata oddzielająca kruchtę świątyni od nawy głównej. Właśnie w tym miejscu oddzielającym przedsionek od wnętrza kościoła usytuowana została Brama Miłosierdzia, która podobnie jak w innych katedrach i specjalnie wyznaczonych kościołach została dziś otwarta w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Papież podobny gest otwarcia bramy uczynił dziś przed południem w Bazylice św. Jana na Lateranie.

Przez bramę wprowadzony został sztandar Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. – Otwarcie drzwi miłosierdzia jest symbolem wielkiej otwartości Kościoła na wszystkich i dla wszystkich. Każdy zagubiony, wątpiący i obciążony grzechem może wejść do wnętrza świątyni, aby wyjść stąd odnowionym i uzdrowionym. Niech ten święty czas pozwoli nam przekonać świat, że Bóg jest miłosierny i nie męczy się przebaczeniem – powiedział na wstępie liturgii bp Guzdek.

Eucharystię koncelebrowali kapelani ordynariatu polowego.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że Jezus w swoim ziemskim życiu ukazywał miłosierne oblicze Boga w wielu przypowieściach, m.in. w postawie ojca przyjmującego syna marnotrawnego oraz poprzez liczne uzdrowienia i znaki, pokazując w ten sposób, że Bóg nie rezygnuje z nikogo. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że w historii ludzie często nie chcieli przyjąć prawdy o Bożym Miłosierdziu. Woleli Boga surowego, który natychmiast karze za zło. Bóg wielokrotnie posyłał swoich proroków, aby przypominali prawdę o Nim przebaczającym i szukającym każdego, kto się zagubił.
Przywołał postacie św. Faustyny i św. Jana Pawła II, którzy w wieku XX przyczynili się do rozgłoszenia prawdy o Bożym Miłosierdziu. Biskup Guzdek przypomniał słowa Ojca Świętego Franciszka, który podczas inauguracji swego pontyfikatu podkreślił, że „najmocniejszym przesłaniem Boga jest dla niego miłosierdzie”. I przekonywał, że „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam. To nas męczy proszenie Go o wybaczenie. Prośmy o tę łaskę, byśmy nigdy nie nużyli się naszą prośbą o przebaczenie”.

Ordynariusz wojskowy przytoczył fragmenty bulli papieskiej Papieża Franciszka, Misericordiae vultus, którą ogłoszony został Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. – Główną belką, na której wspiera się życie Kościoła, jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego głoszenia i z jego świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej – przypomniał słowa Papieża bp Guzdek.

Zdaniem bp. Guzdka udział w dzisiejszej liturgii i otwarciu „drzwi miłosierdzia” do katedry wojskowej, zobowiązują nas wszystkich, abyśmy korzystali z dobroci Boga, który „nigdy nie męczy się przebaczaniem”. Podkreślił, że u wejścia do katedry polowej znajdują się dwa konfesjonały „dwa filary miłosierdzia”. – To właśnie tam dokonuje się spotkanie z miłosiernym Bogiem, po to, żeby podejść bliżej ołtarza – podkreślił.

Zachęcił do korzystania z sakramentu pojednania i podejmowania dzieł miłosierdzia. – Pamiętajmy, że wiara bez uczynków jest martwa – zaapelował do wiernych biskup Guzdek.

Zachęcił także do przyprowadzania do Kościoła wahających się i wątpiących, aby i oni mogli skorzystać z miłosierdzia Bożego. Zaapelował też do kapelanów wojskowych, by w konfesjonałach pełnili posługę z miłością i oddaniem wobec wszystkich, którzy zechcą pojednać się z Bogiem.

– Bądźmy apostołami miłosierdzia; to jest warunek naszej wiarygodności w świecie, który zapomina o tym, co to znaczy przebaczyć. Prośmy, aby nasza świątynia, której bramy w sposób symboliczny zostały dziś otwarte, stała się miejscem pojednania i powrotu wielu ludzi, aby stała się miejscem, w którym odczuwa się serdeczność, życzliwość i obecność Boga w człowieku, który nikogo nie przekreśla, ale który każdemu daje szansę – zaapelował na koniec.

kes

 


 


<<wstecz

 

 

 

KATEDRA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
ul. Długa 13/15 00-238 Warszawa
Tel.: (+48)  261 877 702,  831 93 81, fax.: 261 879 871
nr konta: 40 1240 1138 1111 0010 0586 8666
e-mail: katedrapolowa@post.pl

 

MM ACTIVE © 2006-2016