• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
Vota w Ołtarzu Głównym
doc. dr hab. med. Jacek Michałowski
sygnet
płk Henryk Jermanowski
Krzyż Walecznych
Zdzisław Drzewaszewski
Krzyż Walecznych
Krzyż Partyzancki
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Powstania Warszawskiego
Medal za Warszawę
Jadwiga Bytkowska
Krzyż Przetrwania
Krzyż Partyzancki
Romuald Bardziński
Order Maria Vincit
Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Walecznych po raz II
Medal 55. Rocznicy Operacji Ostra Brama - Wilno
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż za Wolność I Niepodległość z Mieczami
Krzyż WiN - Wolność i Niezawisłość
Brązowy Krzyż Zasługi
Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Adolf Watrach
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino
Emil Łoza
Warszawski Krzyż Powstańczy
Krzyż Armii Krajowej
gen. bryg. Zbigniew Kamiński
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Medal Pamiątkowy z okazji 200. Rocznicy Utworzenia KEN
Medal Zasługi dla Pożarnictwa
Krzyż za Zasługi Dla ZHP
Odznaka Grunwaldzka
Srebrny Krzyż Zasługi
Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Pokoju
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Medal za Udział w Walkach o Berlin
Złota Odznaka za Zasługi dla Warszawy
Medal Komisji Edukacji Narodowej
ppłk Stefan Zdziech
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Partyzancki
gen. Żukowski w imieniu saperów
Order za Rozminowanie Kraju
Regina Hanke Jonkopina
Krzyż Bojowników Niepodległości
Wacław Oleksiak
Ryngraf Matki Bożej w Orle
kpt. Stanisław Hys
Srebrny Order Virtuti Militari
płk Tadeusz Moliński
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Złoty Krzyż Zasługi
Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
ppor Zdzisław Rachtan
Krzyż Virtuti Militari
Bogumił Łepecki
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Mirosława, Teodor, Kajetan Adamscy
rama z Egiptu
Leokadia Śliwińska
złote serduszko
Halina Gondek
złoty łańcuszek z serduszkiem
Jolanta Białostocka
srebrny łańcuszek
abp Sławoj Leszek Głódź
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą
Medal Miejsc Pamięci Narodowej i inne zagraniczne odznaczenia
Henryk Jakubowski
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Medal za Udział w Walkach o Berlin
Krzyż Walecznych
płk Eugeniusz Samarcew
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Złoty Krzyż Zasługi
Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Srebrny Medal Obrony Cywilnej
Brązowy Medal Obrony Cywilnej
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Srebrny Medal za Zasługi w Obronie Granic
Brązowy Medal za Zasługi w Obronie Granic
Krystyna Krajewska
Złota korona Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina
Krzyż Virtuti Militari
zestaw odznaczeń wojennych polskich i zagranicznych
ks. prałat płk Tadeusz Dłubacz
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Pani Janina OLKOWSKA
Krzyż Oświęcimski za 53 lata kapłaństwa śp. księdza Zbigniewa Krasnodębskiego
Pan Jakub Tawros
Czterokrotny Krzyż Waleczny - "Na polu chwały - rok 1920" otrzymany przez śp. Pana Kazimierza Smoleńskiego
Pani Maria Adkowska
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymany przez śp. Pana płk Stanisława Adkowskiego
rodzina Pana Henryka Jakubowskiego
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Walecznych
Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari
Medal za udział w wojnie obronnej 1939
Medal za udział w walkach o Berlin
Otrzymane przez Pana Henryka Jakubowskiego
anonimowy
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta
Harcerze i Harcerki Szarych Szeregów
Ryngraf
płk Bohdan Kostarski
Wotum: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Jacek Łepecki
Srebrny Krzyż Zasługi
ppłk Adam Buszko
Medal Milito pro Christo
Zofia i Bronisław Rudniccy
Order Odrodzenia Polski Krzyż Oficerski
Krzyż Weterana Walk o Niepodległość Polski
Krzyż Czynu Frontowego 1943 -1945 r.
Krzyż Ludowego Wojska Polskiego
Medal Zwycięstwa i Wolności
Medal za Udział w Walkach o Berlin
Medal za długoletnie Pożycie Małżeńskie
Medal za długoletnie Pożycie Małżeńskie
Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Pamiatkowa Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Warszawy
Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Oświaty
Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego
Pamiatkowa Odznaka Broni Pancernej WP
Oficerski Kordzik Broni Pancernej WP - dar wyróżnienia na 50-lecie zakończenia II wojny światowej
Kazimiera Płoska mama Biskupa Polowego WP gen. broni Tadeusza Płoskiego
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Złoty Krzyż Zasługi
Order św. Stanisława
Portugalskie odznaczeniowa BIEM MERCER
ofiarodawca - uczniowie Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów i Związku Kadetów II RP
Krzyż Kadecki
Anna Morawska
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Jacek Łepecki
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Irena Bujalska
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż pamiątkowy Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - Ankona, Bolonia
British Defence Medal
British Defence Medal 1939-1945
Krzyż Monte Cassino 1944
Gwiazda Włoch
Gwiazda 1939-1945
Krzyż pamiątkowy Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - Ankona, Bolonia, Monte Cassino
Zofia Dąbkowska
ryngraf Matki Bożej
<< powrót