• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
Generał broni biskup Tadeusz Płoski
Biskup Polowy Tadeusz Stefan Płoski urodził się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim. W 1982 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Jana Obłąka.
W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, doktorat obronił na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w 1993 r., zaś w 2008 r. habilitował się na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Był profesorem prawa wyznaniowego. W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, gdzie sprawował szereg ważnych obowiązków i urzędów od notariusza, szefa wydziału, redaktora naczelnego pisma "Nasza Służba", po dziekana Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, dziekana w Biurze Ochrony Rządu i kanclerza Kurii Polowej w Warszawie. Jako pierwszy z kapelanów wojskowych ukończył w 1994 roku Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie.
Już jako biskup skakał ze spadochronem podczas ćwiczeń GROM-u.
W dniu 16 października 2004 roku został mianowany Biskupem Polowym Wojska Polskiego i generałem brygady, w 2006 generałem dywizji. Do troski duszpasterskiej w Siłach Zbrojnych i rodzinach wojskowych, wśród harcerzy i kombatantów, powierzono jego opiece także funkcjonariuszy Służby Celnej, Służby Ochrony Kolei i Policji. Doktor honorowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
10 kwietnia 2010 r. w drodze na uroczystości upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej zginął w katastrofie samolotu. Pośmiertnie awansowany do stopnia generała broni. Spoczywa w Katedrze Polowej WP w Warszawie.
<< powrót