• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
Generał dywizji arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź urodził się 13 sierpnia 1945 roku w Bobrówce (ówcz. Archidiecezja Wileńska). W trakcie studiów seminaryjnych, został powołany na dwa lata do służby wojskowej (odbył ją w jednej z kompanii kleryckich w 32 Budziszyńskim Pułku Zmechanizowanym w Kołobrzegu oraz Mazurskiej Brygadzie Saperów w Szczecinie-Podjuchach). Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1970 roku w Białymstoku, z rąk biskupa Henryka Gulbinowicza. Po studiach w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktoryzował się w Rzymie w zakresie prawa kanonicznego. W 1981 roku był kapelanem "Solidarności" Regionu Białystok.
We wrześniu tegoż roku rozpoczął pracę w Watykanie, w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. 21 stycznia 1991 roku wraz z przywróceniem Ordynariatu Polowego w Polsce został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Dwa miesiące później, 23 lutego, przyjął święcenia biskupie, a następnego dnia dokonał ingresu do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. 18 kwietnia 1991 roku mianowany generałem brygady, a dwa lata później - 11 listopada - generałem dywizji. Rozpoczynając posługę biskupa polowego założył pismo "Nasza Służba" (dwutygodnik wydawany do dziś przez Ordynariat Polowy). Od 1995 roku objął opieką duszpasterską harcerstwo polskie, a od 2001 środowiska kombatanckie. Na nowo odbudował zniszczone przez władze komunistyczne struktury duszpasterstwa w Wojsku Polskim, w tym także dla żołnierzy wyznania grekokatolickiego. Był "strażnikiem pamięci" o żołnierzach, którzy w walce o niepodległą i wolną Polskę, złożyli najwyższą ofiarę. Zabiegał o upamiętnienie ich heroizmu i poświęcenia dla Ojczyzny Z jego inicjatywy powstała w Katedrze Polowej WP Kaplica Katyńska. Dostrzegając potrzebę świadczenia miłosierdzia w środowisku wojskowym, w kraju i za granicą, w miejscach misji Polskich Kontyngentów Wojskowych, w 1996 roku powołał do życia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. W 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II - wyróżnił ks. biskupa godnością arcybiskupa "ad personam" w uznaniu jego pracy i dokonań. W 2004 roku został mianowany ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej, zaś w 2008 arcybiskupem, metropolitą gdańskim. Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski (od 2001), Przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja (od 2002), Członek Rady Stałej Episkopatu Polski. Doktor honorowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
<< powrót