• MSZE ŚWIĘTE
 • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
 • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
 • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
Sakrament Małżeństwa
Sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa przyjmowane są od środy do piątku w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.

Ślub osób należących do parafii Katedry Polowej Wojska Polskiego
Przypadek, w którym przynajmniej jeden z narzeczonych jest naszym parafianinem. Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji terminu ślubu. W ustalonym czasie należy potwierdzić datę ślubu.
Nie dokonanie osobistego potwierdzenia terminu ślubu w okresie ważności rezerwacji powoduje jej wygaśnięcie.
Na trzy miesiące przed datą ślubu należy przybyć do kancelarii parafialnej w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania protokołu przedmałżeńskiego przynosząc ze sobą:
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego z datą ważności upływającą nie wcześniej aniżeli data ślubu (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich) lub odpis aktu małżeństwa zawartego w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Dowód osobisty
 • Metrykę chrztu (ważna jest 6 miesięcy od dnia wystawienia). Nie przynoszą jej osoby chrzczone w naszym kościele
 • Świadectwo katechezy szkolnej z ostatniej klasy (należy przypomnieć sobie również datę i parafię Pierwszej Komunii Świętej)
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji w metryce)
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, czyli tzw. kursu przedmałżeńskiego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich)

Ślub osób nienależących do parafii Katedry Polowej Wojska Polskiego
Przypadek, w którym żaden z narzeczonych nie jest naszym parafianinem. Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji terminu ślubu. W ustalonym czasie należy potwierdzić datę ślubu uzyskując ustną obietnicę w parafii miejsca zamieszkania iż wszelkie formalności przedmałżeńskie zostaną tam przeprowadzone.
Nie dokonanie osobistego potwierdzenia terminu ślubu w okresie ważności rezerwacji powoduje jej wygaśnięcie.
Na trzy miesiące przed datą ślubu należy udać się do kancelarii jednej z parafii miejsca zamieszkania narzeczonych w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania protokołu przedmałżeńskiego przynosząc ze sobą:
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego z datą ważności upływającą nie wcześniej aniżeli data ślubu (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich) lub odpis aktu małżeństwa zawartego w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Dowód osobisty
 • Metrykę chrztu (ważna jest 6 miesięcy od dnia wystawienia). Nie przynoszą jej osoby chrzczone w naszym kościele
 • Świadectwo katechezy szkolnej z ostatniej klasy (należy przypomnieć sobie również datę i parafię Pierwszej Komunii Świętej)
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji w metryce)
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, czyli tzw. kursu przedmałżeńskiego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich)
Po wygłoszeniu zapowiedzi i skompletowaniu wymaganych dokumentów wspomniana parafia wystawia licencję na parafię katedry polowej, którą wraz z trzema egzemplarzami dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego lub aktem małżeństwa cywilnego należy dostarczyć do naszej kancelarii na co najmniej 14 dni przed ślubem.
Narzeczeni przyjmują do wiadomości, że zawarcie sakramentu małżeństwa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w uzgodnionym terminie będzie możliwe tylko i wyłącznie po dostarczeniu do kancelarii parafialnej w/w dokumentów.
<< powrót