• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
Administratorzy i proboszczowie Katedry Polowej WP
W latach 1818 - 1830 przy kościele miało siedzibę kolegium księży kapelanów Wojska Polskiego z głównym kapelanem na czele. Od 1835 r. kościół odebrany pijarom i w 1837 r. przebudowany na cerkiew. Sobór św. Trójcy był garnizonową świątynią wojska rosyjskiego w Warszawie, przy której rezydował biskup prawosławny, a od 1840 r. - arcybiskup prawosławny. W 1916 r. nastapiła rewindykacja i rekoncyliacja obiektu. W 1917 r. abp Kakowski świątynię przeznaczył na potrzeby polskiego duszpasterstwa wojskowego. Od 1918 r. przy kościele rezyduje bp polowy WP Stanisław Gall. 12 III 1933 bp Stanisław Gall dokonał konsekracji kościoła pw. NMP Królowej Korony Polskiej.
Ks. Józef PANAŚ od 6 I 1917 r. administrator (użytkownik) świątyni przy ul. Długiej (dwn. Kosciół pijarów, zamieniony przez Rosjan na cerkiew). Dokonał rekoncyliacji (przywrócenia pierwotnego charakteru sakralnego) kościoła. Pierwszą mszę św. odprawił 8 I 1919 r. Po 18 II 1917 r. usunięty z Warszawy przez niemieckie władze okupacyjne. Ks. Kazimierz KONOPKA prowadził duszpasterstwo po usunięciu ks. J. Panasia.
o. Patrycjusz ANTOSZ
administrator kościoła garnizonowego
od 30 IX 1917 r.
Ks. Antoni NIEWIAROWSKI
od 1925 r.
Ks. st. kpt. Bronisław MICHALSKI
administrator parafii wojskowej NMP Królowej Polski oraz proboszcz katedry polowej
od XII 1932 r. do IX 1939 r.
Ks. kpt. rez. Bronisław PIÓRKOWSKI
p.o. proboszcza garnizonowego kościoła prokatedralnego
od IX 1939 r.
Od 7 IX 1939 r. opiekę nad świątynią przejęli pallotyni, którzy przy ul. Miodowej 26 mieli swoją siedzibę. W dniu 19 VIII 1944 r. podczas Powstania Warszawskiego kościół legł w gruzach po bombardowaniu. Lata 1950 - 1969 to czas odbudowy kościoła przez MON.
Ks. Ksawery ANDRYSIAK
p.o. proboszcza garnizonu
do 1953 r.
Ks. Roman SZEMRAJ
dziekan generalny WP (w 1958 r. został mianowany rektorem odbudowywanego kościoła)
od 1950 r. do 1964 r.
Ks. płk dr Julian HUMENSKI
dziekan generalny WP
od 1964 r. do 1986 r.
Ks. płk Florian KLEWIADO
dziekan generalny WP (pełnił obowiązki rektora kościoła garnizonowego)
od 1987 do 1991 r.
Ks. prałat płk Tadeusz DŁUBACZ
proboszcz
od 1993 r. do 4 VII 1999 r.
Ks. prałat płk January WĄTROBA
proboszcz
od 1999 do 2004 r.
Ks. mjr Edwin CZACH
proboszcz
od 1 II 2004 do 14 VI 2004 r.
Ks. płk Krzysztof WYLĘŻEK
proboszcz
od 15 VI 2004 do 14 XI 2004 r.
Ks. prałat płk Robert MOKRZYCKI
proboszcz
od 15 XI 2004 do 31 VIII 2014 r.
Ks. por. Maciej KALINOWSKI
administrator
od 1 IX 2014 do 15 X 2014 r.
Ks. prałat ppłk Władysław M. KOZICKI
proboszcz
od 16 X 2014 do 30 X 2015 r.
Ks. por. Marcin JANOCHA
administrator
od 1 XI 2015 do 29 II 2016 r.
Ks. ppłk dr Piotr MAJKA
proboszcz
od 1 III 2016 r.
<< powrót