• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
20 stycznia 2018 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
  1. Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zachęcamy do modlitwy w intencji jedności uczniów Chrystusa.
  2. W poniedziałek w Katerze Polowej o godz. 18:00 zostanie odprawiona msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Polowego Józefa Guzdka z racji 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
  3. We wtorek 23 stycznia naszą modlitwą podczas Eucharystii o godz. 18:00 pragniemy otoczyć z racji imienin siostrę Agnieszkę oraz ks. Mariusza, Proboszcza Katedry Polowej.
  4. W sobotę 27 stycznia o godz. 13:00 zostanie odprawiona msza św. w intencji żyjących i poległych żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w 74 rocznicę jej utworzenia.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
  • w środę: św. Franciszek Salezy, biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy.
  • w czwartek: św. Paweł Apostoł, nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan.
  • w piątek: święci Tymoteusz i Tytus, towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę
<< powrót