• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
19 marca 2017 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  1. Najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o godz. 17.30 i niedzielnych gorzkich żalach o godz. 17.15. Za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać dar odpustu zupełnego.
  2. W ubiegłą niedzielę, zwaną Ad gentes, szczególną uwagę modlitewną, wraz z całym Kościołem, kierowaliśmy na dzieło głoszenia Ewangelii prowadzone przez misjonarzy. Podczas zbiórki ofiar pieniężnych do puszek, na pomoc misjom, zebraliśmy 1797 złotych. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!
  3. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Pod obrazem Jezusa Miłosiernego, możemy złożyć swój dar, w postaci jałmużny wielkopostnej na rzecz najbardziej potrzebujących.
  4. Dziś o godz. 19.00 odbędzie się kolejny z koncertów, w ramach VI Międzynarodowego Forum Organowego. Na organach zagra Paweł Opala. W programie usłyszymy m. in. utwory Mendelssohna, Schumanna i Czajkowskiego. Zapraszamy serdecznie.
  5. W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadają dwie ważne uroczystości. W poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Jest to dzień imienin J. E. Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka. Dostojnego solenizanta polecamy pamięci modlitewnej wiernych i zapraszamy do modlitwy za Pasterza Diecezji Wojskowej podczas mszy św. w poniedziałek o godz. 7.30. Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeżywana również jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze św. jak w dzień powszedni.
  6. Stosownie do przepisów ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego. Taki status posiada również Caritas Ordynariatu Polowego WP, zajmująca się przede wszystkim pomocą ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, żołnierzom emerytom, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom. WSPARCIE CARITAS WOJSKOWEJ JEST BARDZO PROSTE! W formularzu rocznego rozliczenia podatku PIT należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 LUB PIT - 38. W ODPOWIEDNIEJ RUBRYCE ZEZNANIA PODATKOWEGO WPISUJEMY NAZWĘ: CARITAS WOJSKOWA KRS 0000353139 i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Urząd skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.
  7. Solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy Błogosławieństwa Bożego i wielu łask od miłosiernego Boga oraz opieki Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.
<< powrót
Poprzednia wersja strony >>      Panel administracyjny >>