• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
Kaplica Pamięci i krypty w podziemiach
Po tragicznej śmierci w wypadku lotniczym pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., biskup polowy Tadeusz Płoski i jego sekretarz ks. płk. Jan Osiński zostali pochowani w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, zwanej też Kaplicą Lotników. Spoczęli oni obok biskupa Władysława Bandurskiego - honorowego kapelana Pierwszej Brygady Legionów Polskich. W bocznej ścianie kaplicy, w otwartych niszach, umieszczone były tymczasowo trzy urny z prochami polskich lotników. Ostatecznie troska o godne i bezpieczne miejsce dla urn, jak i brak miejsca na dalsze pochówki w katedrze sprawiły, że została podjęta decyzja o budowie krypty. Powstała ona pod wejściem głównym i lewą kruchtą katedry oraz dawną Kaplicą Lotników i została połączona przejściem z Muzeum Ordynariatu Wojska Polskiego. Składa się z dwóch pomieszczeń: miejsca "ostatniego pożegnania" oraz miejsc pochówku. Na sarkofagach i niszach urnowych umocowano wykonane z piaskowca epitafia upamiętniające zmarłych. Kaplica Lotników otrzymała nowy wystrój i nową nazwę. Ze względu na przesłanie, które niesie, nazwana została Kaplicą Pamięci. W miejscu, gdzie dotąd znajdowały się płyty nagrobne, wybudowany został ołtarz. Za nim umieszczono pionowe, kamienne słupy, przełamane w różnych miejscach i na różnych wysokościach, które symbolizują przerwaną nić życia. Centralnym miejscem Kaplicy Pamięci jest krzyż z korpusem Chrystusa, na którym widoczne są ślady po kulach. Krzyż przywieziony został do katedry polowej przez polskich żołnierzy z ogarniętych wojną Bałkanów. Obok krzyża na kamiennych słupach zawieszony został obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Na ścianach kaplicy umieszczono epitafia przypominające zmarłych pochowanych w krypcie oraz nazwiska kapelanów poległych na frontach II wojny światowej, w czasie Powstania Warszawskiego i ofiar reżimu komunistycznego. Na jednej z tablic umieszczonych w Kaplicy Pamięci wyryto nazwy państw, w których zginęli polscy żołnierze już po zakończeniu II wojny światowej, pełniąc służbę na misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Na drugiej tablicy znalazły się najważniejsze miejsca i daty chwały oręża polskiego. Na przeciwległej ścianie umieszczono także tablice wykonane z piaskowca, na których będzie można w przyszłości upamiętniać kolejne ważne wydarzenia i zasłużone osoby.
<< powrót