• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
22 grudnia 2016 r.
Delegacja ZHP z betlejemskim światełkiem pokoju na roratach w katedrze polowej Wojska Polskiego
Drużyna ZHP wraz z naczelniczką Małgorzatą Sinicą wzięła udział w roratach w katedrze polowej Wojska Polskiego, celebrowanych przez biskupa polowego Józefa Guzdka. Na początku Mszy św., w mroku, harcerze wnieśli betlejemskie światełko pokoju i wręczyli ordynariuszowi wojskowemu. W kazaniu bp Guzdek pokreślił, że tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju przyświeca hasło "Odważnie twórzmy pokój". Wspominał, że poprzedniego dnia w katedrze polowej celebrował Mszę św. z okazji Dnia Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach Pokojowych poza Granicami Państwa z udziałem wielu rodzin, które utraciły swoich bliskich podczas pełnienia służby na misjach wojskowych. Podkreślił aktualność przesłania tegorocznej akcji prowadzonej przez harcerzy. Biskup polowy wyraził wdzięczność harcerzom, którzy wcześnie rano przybyli do katedry polowej z przesłaniem pokoju. Po Mszy św. bp Guzdek wraz z ks. dr. Janem Dohnalikiem spotkali się z harcerzami i złożyli sobie świąteczne życzenia.
<< powrót