• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
12 grudnia 2016 r.
Uroczystości pogrzebowe płk. Matuszewskiego i mjr. Floyar-Rajchmana - oficerów, którzy ewakuowali polskie złoto w 1939 r.
12 grudnia członkowie i sympatycy Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy katedrze polowej przeżywali ostatnie w 2016 roku spotkanie formacyjne. Grudniowe zebranie zgodnie z polską, katolicką tradycją, było spotkaniem opłatkowym. Wspólnota zawiązała się o godz. 18.00 w trakcie wieczornej Mszy św. Po Eucharystii członkowie Konfraterni i przybyli goście, wspólnie z celebransem ks. por. Markiem Okoniem udali się do sali przy katedrze. Senior konfraterni odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa, zaś ksiądz porucznik pobłogosławił zebranych oraz opłatek, którym się łamano. W dalszej części spotkania senior wręczył dyplomy członków honorowych pielgrzymom: Karolowi Pawłowskiemu oraz Michałowi Wąsowiczowi. Obydwaj pielgrzymi (jeden pieszo, drugi na rowerze), przebyli drogę z Warszawy do Santiago de Compostela. Omówiono również bieżące sprawy konfraterni. Wielką radość u wszystkich wywołała informacja o sądowej rejestracji konfraterni. Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy katedrze polowej WP zawiązała się 14 grudnia 2015 roku. W imieniu władz kościelnych prywatne stowarzyszenie wiernych zaakceptował biskup polowy Józef Guzek. 1 grudnia 2016 roku sąd wydał postanowienie o wpisie konfraterni do Krajowego Rejestru Sądowego.
<< powrót