• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
11 grudnia 2016 r.
Uroczystości pogrzebowe płk. Matuszewskiego i mjr. Floyar-Rajchmana - oficerów, którzy ewakuowali polskie złoto w 1939 r.
W dniu 11 grudnia b.r. w katedrze polowej WP odbyło się spotkanie misyjnego zespołu działającego przy ordynariacie polowym. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym uczestnictwem we Mszy św., której przewodniczył ks. prał płk SG dr Zbigniew Kępa Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w ordynariacie polowym. Grupa misyjna włączyła się w liturgię Mszy św.
<< powrót